کوله‌پشتی ۹۴ من

۰       کوله‌پشتی چیست؟   کوله‌پشتی یک بازی اینترنتی – وبلاگی و ابتکار امیر مهرانی عزیز است. در کوله‌پشتی از فرصت شروع سال جدید برای نگاهی به سال گذشته و برنامه‌ریزی آینده استفاده کرده و سعی می‌کنیم راجع‌به اهداف‌ و نحوه رسیدن به آن‌ها فکر کنیم. هرچند امیر ادامه مطلب…